Permeatie
en de effecten.


Gassen, dampen en vloeistoffen kunnen geleidelijk door de wanden van een binnenblaas dringen. Dit gebeurt door het verschil tussen de partieeldruk in de container en de omgevingsdruk erbuiten, waardoor de stoffen kunnen doordringen richting de lagere druk. Dit kan resulteren in een onopgemerkt verlies van kwaliteit en volume van het vulproduct.

Bijkomend bestaat het gevaar dat, door ernstig productverlies, zich een explosieve atmosfeer vormt in de directe omgeving van de container of de container vervormt. Dit kan resulteren in containers die niet langer geschikt zijn voor vervoer en een aanzienlijk veiligheidsrisico vormen.

ABSORPTIE

Het permeaat wordt geabsorbeerd

aan de oppervlakte van de verpakking

DIFFUSIE

Penetratie van poriën en

moleculaire ruimten

DESORPTIE

Adsorbaat verzamelt zich op het

grensoppervlak en verdampt als gas


Wettelijke bepalingen

 

Vanwege het mogelijke effect van permeatie tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen, hebben wetgevers zeer nauwkeurige voorschriften vastgelegd voor de te gebruiken containers.

 

Hoofdstuk 4.1.1.2 van de bestaande Wet Vervoer (zie de internationale IMDG Code en de regionale regels en normen, zoals ADR) bepaalt dat:
De gedeelten van de verpakkingen, met inbegrip van IBCs en grote verpakkingen, die in direct contact staan met de gevaarlijke goederen:

(c) mogen geen permeatie toelaten van gevaarlijke goederen die onder normale vervoersomstandigheden een gevaar zou kunnen vormen.


Zij moeten zo nodig van een geschikte binnenbekleding zijn voorzien of een gelijkwaardige behandeling hebben ondergaan.

Stop permeatie!


Dankzij onze innovatieve 6-laags technologie voor binnenblazen, zijn wij de eerste producent wereldwijd die IBCs aanbiedt met een geïntegreerde EVOH permeatie barrière. Bescherm de kwaliteit van uw vulgoederen en voorkom veiligheidsrisico’s en milieuvervuiling. Geniet van meer flexibiliteit en voordeligere efficiëntie in uw wereldwijde Supply Chain.

Profiteer van de vele voordelen van een EVOH permeatie barrière:

Langere producthoudbaarheid

Levensmiddelen, farmaceutische en cosmetische grondstoffen hebben een langere houdbaarheid als zij optimaal beschermd zijn tegen oxidatie, vitamine degradatie en microbiële aantasting. Producten die oplosmiddelen, zoals harsen, lijmen en verf bevatten, behouden langer hun ideale verwerkingskwaliteit.

Productkwaliteit borgen

Een efficiënte barrière tegen de permeatie van zuurstof, stikstof en andere gassen, evenals aroma’s en geurstoffen voorkomt onopgemerkt verlies van kwaliteit en ongewenste veranderingen van de eigenschappen van de verpakte vulgoederen.

Bescherming tegen explosiegevaar

IBCs met een EVOH permeatie barrière voldoen aan de wettelijke specificaties voor doordringbare gevaarlijke stoffen en voorkomen de vorming van explosieve atmosferen in standaard opslag- en vervoerssituaties.

Voorkom productverlies

Niet-polaire oplosmiddelen of aromatische koolwaterstoffen kunnen niet langer de verpakkingen doordringen dankzij de barrière. De oorspronkelijke samenstelling van het productmengsel en de totale massa blijven nagenoeg onveranderd.

Betere bescherming van het milieu

Mens en milieu zijn beschermd tegen de permeatie en diffusie van contaminanten. In het verpakkingsmateriaal wordt de opbouw van het vulproduct verminderd tot 60%, waardoor de recyclage-graad van de gebruikte kunststoffen toeneemt.

Nieuwe toepassingen

Door de EVOH permeatie barrière geïntegreerd in de ECOBULK kunnen containers voor toepassingen worden gebruikt die voorheen uitsluitend waren voorbehouden aan (edel)stalen containers.

Product Information SCHÜTZ EVOH

Protection against hazards and risks in packaging applications

Download PDF

SMP Permeatie barrière


In plaats van een geïntegreerde EVOH barrière, kunnen de Intermediate Bulk Containers en PE vaten uit het SCHÜTZ assortiment ook tegen permeatie worden beschermd door middel van een extra processtap. SMP behandelde binnenblazen garanderen volledige veiligheid tijdens vervoer, voordeligere opslag en een hoge weerstand tegen oplosmiddelen. Daarnaast profiteert het milieu van de extreem lage permeatie. De superieure mechanische eigenschappen van HDPE, inclusief treksterkte, weerstand tegen uitzetting, hardheid, weerstand tegen barsten alsook thermische eigenschappen en gedrag bij lage temperaturen worden niet beïnvloed door de SMP behandeling.

Brochure SMP permeation barrier

The SMP process seals PE drums and prevents the contents from permeating out.

Download PDF