Superieure productprestaties dankzij 

kwaliteit en originele componenten.


Als composietverpakking dankt de IBC zijn kwaliteit en prestaties aan het perfecte samenspel van zijn afzonderlijke componenten. Omdat er praktisch geen IBC componenten zijn die niet van invloed zijn op de veiligheid van de container, ontwikkelt en test SCHÜTZ alle componenten op mogelijke interacties doorheen de gehele levenscyclus van de verpakkingen. Daarom dienen klanten die gereconditioneerde SCHÜTZ ECOBULKs gebruiken, erop toe te zien dat alleen originele vervangingscomponenten worden gebruikt in het recycling proces.


  • Nieuwe originele, gesealde kraan.Nieuwe originele, gesealde kraan.
  • Schoonmaken, en indien nodig, repareren van bodemplaten.Schoonmaken, en indien nodig, repareren van bodemplaten.
  • Vervangen van de hoekstukken.Vervangen van de hoekstukken.


RECOBULK hanteert altijd de hoogste standaard voor het reconditioneringsproces:

  • De binnenblazen worden samen met de schroefdeksels, kranen en afdichtingen door nieuwe originele componenten vervangen.
  • Omdat uitsluitend originele SCHÜTZ vervangingscomponenten worden gebruikt, krijgt de container een nieuwe UN goedkeuring, wat weer vijf jaar geldig is.
  • Omdat alle onderdelen die in aanraking komen met de vulgoederen worden vervangen, voldoen RECOBULK containers aan dezelfde hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen als nieuwe SCHÜTZ ECOBULKs.
 

Het SCHÜTZ Productie Systeem


Overal ter wereld worden tijdens de dagelijkse inzet aan onze producten de hoogste eisen gesteld. Het wereldwijd gestandaardiseerde SCHÜTZ Veiligheids, Gezondheids, Milieu- en Kwaliteitsmanagementsysteem (SHEQ) is gecertificeerd volgens internationale standaarden. Het beoogt aan alle wettelijke en technische vereisten te voldoen en duurzame superieure prestaties van het product te garanderen.

Alle QM-relevante processen en parameters zijn wereldwijd gestandaardiseerd en worden onderworpen aan constante kwaliteitscontrole op naleving van het SCHÜTZ SHEQ beleid.

Alle essentiële onderdelen voor onze verpakkingsproducten produceren wij zelf op basis van de hoogst mogelijke verticale integratie.

Ons productiesysteem garandeert volledige wereldwijde transparantie en 100% traceerbaarheid van de gebruikte componenten, materialen en processen.

Het voortdurend uitvoeren van praktijk- en laboratoriumcontroles in onze eigen testlaboratoria garandeert bijkomende constante kwaliteitscontrole.

Daarnaast zijn er regelmatig audits en vindt er extern toezicht plaats, uitgevoerd door onafhankelijke certificatie-instellingen.

Onze producten voor speciale toepassingsgebieden (bijv. voor gevaarlijke stoffen, levensmiddelen, gebruik in EX-zones), voldoen volledig aan alle internationale vereisten en zijn overeenkomstig gecertificeerd.