Volledige Systeemoplossing –
de IBC als logistiek hulpmiddel.Als logistiek hulpmiddel vormt de SCHÜTZ ECOBULK het hart van een wereldwijd concept dat de voordelen van eenmalige verpakkingen met die van een gesloten systeem combineert.


Naast veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid, bieden SCHÜTZ verpakkingen een beheerloos systeem, wat inhoudt dat klanten en gebruikers over de hele wereld hun verpakkingen kunnen behouden, logistieke kosten tot een minimum beperken en tegelijkertijd profiteren van maximale flexibiliteit.SCHÜTZ ontwikkelt, ontwerpt en produceert de SCHÜTZ ECOBULK als een verpakkingsoplossing voor wereldwijd gebruik.

Om de wereldwijd consistente kwaliteit en compatibiliteit te vrijwaren, baseren wij ons productiesysteem op zoveel mogelijk in-house fabricage en consistente standaardisatie.

Voor volledige procescontrole en betrouwbaarheid binnen ons wereldwijd productienetwerk, onwikkelen en maken wij alle noodzakelijke productiemiddelen en machines zelf.

Daarom biedt SCHÜTZ ECOBULK maximale vervoersveiligheid en continu gecontroleerde productkwaliteit, compleet met certificering voor gevaarlijke goederen.

Individuele configureerbaarheid garandeert een optimale aanpassing aan de behoeften van uw vulgoederen en aan de processen van de bevoorradingsketen kan worden voldaan door middel van de noodzakelijke aanpassingen van de IBC.

Het wereldwijde SCHÜTZ netwerk biedt gratis inzameling van gebruikte ECOBULK door middel van de SCHÜTZ TICKET SERVICE.

Natuurlijke energiebronnen worden gespaard en CO2-uitstoot wordt verminderd dankzij eco-efficiënte herconditionering in SCHÜTZ’s eigen gecertificeerde fabrieken.

Veiligere hantering van IBCs –
vraag het ons gerust. Wij adviseren u graag.
Zelfs de veiligste verpakkingssystemen voldoen niet aan de gestelde vereisten wanneer zij beschadigd worden als gevolg van een slechte hantering of omdat ze niet op de juiste wijze worden bevestigd tijdens het vervoer.

Op verzoek helpt ons Technische Customer Service team alle IBC gebruikers graag verder:
tcs@schuetz.net

Booklet Secure Loads

It contains numerous illustrations and pictures showing the best ways to secure IBCs for transport by truck or marine container

Download PDF
IBC Handling Guide

It provides general information about product components, the way they function as a unit and the tests they must pass as well as valuable tips on storage, filling and emptying, suitability for specific filling goods, use in ex zones and plenty more besides.


Request IBC Handling Guide: tcs@schuetz.net

Download PDF