INTERNETOWE ZAMÓWIENIE ODBIORU IBC.


Darmowa rejestracja
Dodawanie pozycji zlecenia
Odbiór zlecony
Zamów odbiór IBC
Proszę czekaćTwoja lokalizacja zostanie ustalona
Rejestracja
Pozycja zamówienia 1
Pozycja zamówienia 2
Pozycja zamówienia 3
Pozycja zamówienia 4
Pozycja zamówienia 5
Pozycja zamówienia 6
Pozycja zamówienia 7
Pozycja zamówienia 8
Pozycja zamówienia 9
Pozycja zamówienia 10
Pozycja zamówienia 11
Pozycja zamówienia 12
Pozycja zamówienia 13
Pozycja zamówienia 14
Pozycja zamówienia 15
Pozycja zamówienia 16
Pozycja zamówienia 17
Pozycja zamówienia 18
Pozycja zamówienia 19
Pozycja zamówienia 20
Pozycja zamówienia 21
Pozycja zamówienia 22
Pozycja zamówienia 23
Pozycja zamówienia 24
Pozycja zamówienia 25
DANE KLIENTÓW
Twoja lokalizacja:
Twój numer klienta:

Salutation:PanPaniInny
Imię:
Nazwisko:
E-mail:

Przedsiębiorstwo:
Lokalizacja przedsiębiorstwa:
Ulica:
Numer domu:
Kod pocztowy:
Miejscowośc:
Telefon:
Telefax:
Strona internetowa:
NIP:

Szacunkowa roczna ilośc kontenerów IBC do odbioru:
W tym szcaunkowa ilość kontenerów IBC SCHÜTZ:
Preferowane pory odbioru:
Odbiór zlecony
Typ kontenera
Ilość kontenerów
Klasa bezpieczeństwa
Numer UN.
Nazwa handlowa produktu
Nazwa producenta produktu
INFORMACJE DODATKOWE

Download

SCHÜTZ TICKET SERVICE Brochure

Brochure – IBC collection and reconditioning.

Download PDF
Overview of general collection conditions