JEDEN SYSTEM  –  ŚWIAT PEŁEN ZALET.


Niezależnie od tego, czy używacie Państwo regenerowanych RECOBULK, czy nowych SCHÜTZ ECOBULK – Zyskujecie Państwo najwyższą jakość i bezpieczeństwo. 

Opakowania produkowane są wszędzie na świecie wg jednolitych standardów, globalnie wykorzystywane, całkowicie kompatybilne i wymienialne. Wymagania Państwa łańcucha dostaw są optymalnie spełniane.


PRODUKT
 • Gwarancja obecności w jednolitej standardowej specyfikacji
 • W najwyższym stopniu wytrzymały i odporny w razie dynamicznego i statycznego obciążenia
 • Wyjątkowa stabilizacja i bezpieczeństwo składowania
 • Optymalne do użycia w magazynach wysokiego składowania, do systemów przenoszenia i mnipulacji, jak również wysyłki w kontenerze ISO.JAKOŚĆ
 • Cały system w oryginalnej markowej jakości
 • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki nowym wkładom
 • Wszystkie komponenty są oryginalnymi częściami OEM
 • Sprawdzony cały system z dopuszczeniem UN
 • Ustandaryzowanie na skalę światową wszystkich procesów i parametrów istotnych dla zarządzania jakością


SERWIS
 • Odbiór i regeneracja na całym świecie
 • Kompleksowe wsparcie techniczne, np. w zakresie wyboru produktu, napełniania, specyfikacji
 • Realizacja indywidualnych potrzeb klienta, np. niestandardowe pory odbioru i rozwiązania transportowe 
ZAKRES
 • Dostępność oraz użycie na skalę światową
 • Najwyższe elastyczność i bezpieczeństwo w zakresie dostaw
 • Pewne zaopatrzenie w surowce i komponenty