Zarządzanie łańcuchem dostaw SCHÜTZ –
kompleksowe rozwiązania w zakresie opakowań.


SCHÜTZ oferuje klientom zintegrowaną kompleksową koncepcję oraz kompetentne doradztwo we wszystkich kwestiach dotyczących opakowania i transportu. W ramach optymalizacji łańcucha dostaw wspólnie z klientem analizujemy i oceniamy wszystkie procesy i etapy w łańcuchu dostaw - zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne.
Organizując łańcuch dostaw opakowań i logistyki kierujemy się dwoma głównymi celami:
Poszczególne typy opakowań różnią się znacząco pod względem ekonomicznym i ekologicznym.


Tak wiec przykładowo dzięki optymalnemu opakowaniu transport oceaniczny z dystrybucją w państwie docelowym pozwala na znaczące obniżenie kosztów w porównaniu do innego typu opakowań:


0 %
potrzeby powierzchniowe
0 %
koszty transportu
0 %
koszty manipulacji
0 %
emisja CO₂

Najniższe koszty własności –

Przykład: Więcej gospodarności z kontenerami SCHÜTZ IBC:


Podczas gdy na jednej palecie mogą być transportowane tylko 4 beczki o pojemności 800 l, jeden kontener IBC to 1.000 l pojemności. Jeden kontener IBC zastępuje więc każdorazowo 5 beczek – przy takim zapotrzebowaniu na miejsce, z jakim mamy do czynienia w przypadku 4 beczek.

 
 
 
 
 
 
 
 

Regeneracja

Odebrane przez SCHÜTZ kontenery IBC są nie tylko myte i czyszczone. Wszystkie komponenty mające styczność z produktem są wymieniane i zastępowane nowymi. Wszystkie modele dysponują przedłużonym dopuszczeniem do obrotu i są całkowicie bezpieczne dla produktu.

Dostawa

IBC firmy SCHÜTZ -oszczędność miejsca: podczas każdorazowego transportu lub załadunku – w porównaniu do beczki stalowej lub plastikowej – może zostać przetransportowane 25% więcej produktu przy jednoczesnym takim samym zapotrzebowaniu na powierzchnię.

Napełnianie:

W przypadku 1.000 l produktu należy każdorazowo otworzyć, napełnić, zamknąć i ewentualnie zaetykietować 5 beczek. W przypadku jednego kontenera IBC wykonuje się te czynności tylko raz.

Manipulacja

Beczki muszą pojedynczo lub razem zostać umieszczone na paletach - kontener IBC znajduje się z zasady na wcześniej wybranej palecie i może być transportowany bezpośrednio jako całość. Tak też do załadunku i rozładunku samochodu ciężarowego z beczkami (bez palet) potrzeba 90 minut pracy 2 pracowników, podczas gdy ciężarówka z kontenerami IBC może zostać załadowana lub rozładowana za pomocą wózka widłowego w ciągu jedynie 20 minut.

Transport

Podczas transportu kontenerów IBC prawie optymalnie wykorzystuje się pojemność tego środka transportu na podstawie norm ISO. Tak kontener 20" mieści tylko 80 beczek o pojemności 16.000 l, podczas gdy 20 pojemników IBC na takiej samej powierzchni może przetransportować 20.000 l Państwa produktu.

Składowanie

Kontenery IBC firmy SCHÜTZ oszczędzają miejsce: każde magazynowanie to o 25% więcej produktu na tej samej powierzchni w porównaniu ze stalowymi i plastikowymi beczkami.

Opróżnianie

Dzięki zainstalowanej armaturze spustowej lub specjalnym systemom poboru w przypadku kontenera IBC można łatwo pobrać 1.000 l produktu. W porównaniu do beczek zaoszczędzicie Państwo na pracy, gdyż 5 beczek trzeba każdorazowo otworzyć, sprawdzić i opróżnić.

Odbiór

Opróżnione kontenery SCHÜTZ IBC są odbierane w ramach globalnego systemu SCHÜTZ TICKET SERVICE.