Przemyślana wydajność produktu 

dzięki jakości i oryginalności.


W przypadku złożonego opakowania IBC perfekcyjne współdziałanie pojedynczych komponentów określa znacząco jakość i wydajność opakowania. Ponieważ nie ma praktycznie żadnych komponentów w kontenerze IBC, które nie wpływałyby na bezpieczeństwo, SCHÜTZ opracowuje i sprawdza wszystkie elementy pod względem ich wzajemnego oddziaływania na siebie w całym procesie pakowania. Dlatego w przypadku używania regenerowanych kontenerów IBC należy zwrócić uwagę na fakt, że SCHÜTZ podczas recyklingu używa wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

  • Nowe, oryginalnie zaplombowane armatury.Nowe, oryginalnie zaplombowane armatury.
  • Czyszczenie i, jeśli konieczne, naprawa wanny metalowej palety.Czyszczenie i, jeśli konieczne, naprawa wanny metalowej palety.
  • Wymiana narożników ochronnych.Wymiana narożników ochronnych.


RECOBULK oferuje zawsze najwyższy standard regeneracji:


  • Wkłady z nakrętkami i armaturą są wymieniane na nowe, oryginalne komponenty.
  • Dzięki użyciu przez SCHÜTZ wyłącznie oryginalnych części przy wymianie komponentów, nowy certyfikat UN dla kontenera pozostaje ważny przez następne pięć lat.
  • Dzięki wymianie wszystkich części stykających się z produktem kontenery RECOBULK spełniają takie same wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa jak nowe kontenery SCHÜTZ ECOBULK.
 

System produkcyjny SCHÜTZ


Wszędzie na świecie naszym produktom w codziennym użyciu stawiane są najbardziej restrykcyjne wymagania. Jednolity globalnie system bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska i zarządzania jakością SCHÜTZ (SHEQ) podlega międzynarodowym normom. Ma on na celu spełnianie wszystkich ustawowych i technicznych wytycznych, jak również długotrwałą gwarancję przemyślanej wydajności produktu.

Wszystkie procesy i parametry powiązane z zarządzaniem jakością zostały ustandaryzowane i podlegają stałej kontroli i nadzorowi.

Produkujemy wszystkie kluczowe komponenty do naszych opakowań przy możliwie najwyższym wkładzie własnym.

Nasz system produkcyjny gwarantuje pełną przejrzystość w skali globalnej oraz 100% identyfikowalność użytych komponentów, materiałów i procesów.

Stale przeprowadzane testy praktyczne i laboratoryjne we własnych laboratoriach gwarantują stałą kontrolę jakości.

Dodatkowo ma miejsce regularny audyt i nadzór niezależnych instytutów certyfikujących. 

Nasze produkty przeznaczone do szczególnych obszarów użycia (np. materiałów niebezpiecznych, artykułów spożywczych, użytku w strefach zagrożonych wybuchem) oferują całkowitą zgodność ze wszystkimi międzynarodowymi wymogami, jak też dysponują wszystkimi aktualnymi dopuszczeniami.