ECOBULK HX

舒驰方桶 HX – 最高效用于高粘度灌装物。

产品优势

  • 特殊设计用于诸如涂料、粘合剂、树脂、高粘度食品
  • 最苛刻应用的理想选择,例如汽车涂料
  • 几乎100%残余排空
  • 即使内容器灌装量低至50升,也可以有效搅拌
  • 作为零管理包装系统,与传统不锈钢循环系统相比,HX方桶在经济、环境和质量等方面有明显的优势
Datasheet ECOBULK HX
Download PDF
HX
製产品详情
容量       
1.000升
出料阀    
(接地)联体蝶阀DN50
灌装口    
DN225螺纹盖
托盘    
塑料垫款式    
添加到列表
製产品详情
容量       
1.000升
出料阀    
(接地)联体蝶阀DN50
灌装口    
DN225螺纹盖
托盘    
塑料垫款式    
添加到列表
製产品详情
容量       
1.000升
出料阀    
(接地)联体蝶阀DN50
灌装口    
DN225螺纹盖
托盘    
塑料垫款式    
添加到列表
返回